10TH OCTOBER 2014

Sau nhiều tháng mong chờ, nhiệm vụ còn dang dở nay đã hoàn tất. Có những trùng hợp sóng đôi một cách kỳ lạ, làm những kẻ duy vật bỗng chốc hóa tâm linh. Cũng vị trí ấy, cũng thứ tự ấy, nhưng là vào một ngày giờ khác và hai con người không hẳn là giống nhau lại gắn bó nhiều hơn tưởng tượng.

Sự học thì ở nơi nào cũng đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm, dù nhanh hay chậm, đổ nhiều hay ít mồ hôi. Thành quả thật thụ chỉ đến với những ai tin vào tài sản đáng giá nhất của mình là bàn tay và khối óc. Vẫn còn nhiều chặng đường phải vượt qua, nhưng từ hôm nay… có lẽ chúng ta không còn đơn độc nữa.

After many months, the day we are all waiting for has finally come. My boyfriend has completed his Master of Fine Art course with good result. I can’t describe how much joyful I feel about his achievement. He was too busy with his work in the field of museum design that he almost could not find any time to do his final project. Fortunately, he tried his best to make everything right.

Helping his colleagues preparing their artworks for the presentations. He is always an ardour man and that’s why I am in love with him so deeply.

He used a golden ferrous medium for his work to make the painting is more shining and eye-catching. Look like his friend was wondering about the meaning of using this effect.

Three artworks my boyfriend did for his presentation. I love them so much that I definitely write a post about them sometimes <3.

All the photos, graphics and contents on this page are our own creations unless stated otherwise
Ho Chi Minh city, Viet Nam
Advertisements

Can we share our opinions ? :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s